SIA "Latus SARDZE"

Marijas 8, Ventpsils, Latvia

Reģistrācijas Nr.: 41202003212

Jautāt 636 22986

T: 29466494

Elektromontāžas darbi, Projektēšana, Automātika

SIA “ Latus SARDZE” dibināta 1993. gada 26. martā, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā ar Nr. 120300321, reģistrācijas datums Komercreģistrā – 2003. gada 23. jūlijs ar vienoto reģistrācijas Nr. 41202003212.

No dibināšanas datuma firma nodarbojas ar sekojošu darbu izpildi :

· elektromontāžas darbi ietaisēs ar spiegumu līdz 20 kV ( tajā skaitā : projektēšana ietaisēs līdz 20 kV, ekspluatācija, remonts un tehniskā apkope ietaisēs līdz 20 kV, tehnisko parametru pārbaude, mērījumi un ieregulēšana ietaisēs līdz 10 kV);

· apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas iekārtas (projektēšana, montāža, apkope);

· videonovērošanas sistēmas (projektēšana, montāža, apkope) ;

· pieejas kontroles sistēmas (projektēšana, montāža, apkope) ;

· telefonizācija, skaļruņu apziņošanas sistēmas (projektēšana, montāža, apkope) ;

· televīzijas tīkli, datortīkli (projektēšana, montāža, apkope) ;

·programmējamo loģisko kontrolleru vadības un kontroles sistēmas, vizualizācijas sistēmas (projektēšana, montāža, apkope).

Visās minētajās darbības sfērās nodarbināti augsti kvalificēti, pieredzējuši speciālisti un strādnieki. Kopējais darbinieku skaits uz šodienu ir - 65 cilvēki, šis skaits ir svārstīgs, atkarībā no pasūtīto izpildāmo darbu apjoma. Firmas rīcībā ir pietiekošs mūsdienīgu instrumentu, darbarīku, mērinstrumentu un tehnikas klāsts, kas nodrošina darbu kvalitatīvu izpildi.

Darba kopējā apjoma lielāko daļu sastāda darbi, kuri tiek veikti naftas ķīmijas rūpniecības uzņēmumos, tādos kā kā AS “ Ventamonjaks “, SIA “Ventamonjaks serviss”, SIA “”Ventspils nafta” termināls”, SIA “VARS Lukoil Baltija”, SIA “STATOIL”, SIA “Latvijas Rietumu Termināls”, “Liepājas Metalurgs”. Pastāvīgo pasūtītāju vidū ir celtniecības kompānijas – SIA“Skonto - Būve“, “RUP“ , “ARBO“, “PILSBŪVE“ un citas, tāpat firma pastāvīgi izpilda liela apjoma Ventspils pašvaldības ietāžu iepirkumu pasūtījumus.

SIA “Latus SARDZE” jau piekto gadu veiksmīgi turpina sadarboties ar Somijas kompāniju “REJLERS”.

Pēdējos gados firma arvien vairāk praktizē lielu, rūpnieciskas nozīmes, elektroapgādes projektu izstrādi – piemēram ir izstrādāti projekti “ MVA gaļas pārstrādes kombināts Granīta ielā 10, Rīgā” un SIA “LUKOIL BATLTIJA R” Olaines naftas bāzes rekonstrukcija”, Zivju pārtrādes uzņēmums Loču ielā 2, Ventspilī, SIA „SPEDAIR” kravu termināls Starptautiskā lidostā „RĪGA”, Loģistikas centrs, industriālais un tehnoloģiskais parks “PORT MILGRĀVIS” Rīgā, Meldru ielā 3 u.c.

http://www.latus-sardze.lv/ .

Apspriedies ar draugiem

Darbu foto

Kur var redzēt celtniecīb darb izmaks Kur var redzēt celtniecīb darb izmaksAutomātika elektronika Automātika elektronikaCraford automātika Craford automātikaDarb un celtniecib material izmaks Darb un celtniecib material izmaksAutomatika siltumnīcai Automatika siltumnīcai
Elektromontāžas darbi Projektēšana Automātika
SIA "Latus SARDZE", Marijas 8, Ventpsils, Latvia , Elektromontāžas darbi, Projektēšana, Automātika, When: - Where: SIA "Latus SARDZE" Marijas 8, Ventpsils, LV

SIA "Latus SARDZE"
Marijas 8, Ventpsils, Latvia