SIA "Energo master"

Krustpils73/2-11, Рига, Латвия

Reģistrācijas Nr.: 40003871341

28809934

Elektrība

Elektromontažas darbi, apkalpošana. Saules batarejas montažs, daļeja vai pilna parslēgšana uz savu eļektroenergiju Telpas iekšeja apdare

Papildus

Priekšapmaksa 30% (15% materiāla iepirkumam) garantiju apkalpošana 1 gads. Materiāla iepirkums ir ražojams ievērojot pasūtītāja novēlējumus. Laiks un darba nosacījumi, bet tāpat naudas sodu sankcijas aprunājas individuāli..

Darbu foto

Elektriba 1 kwh zviedrija Elektriba 1 kwh zviedrija
Elektrība
SIA "Energo master", Krustpils73/2-11, Рига, Латвия , Elektrība, When: - Where: SIA "Energo master" Krustpils73/2-11, Рига, LV

SIA "Energo master"
Krustpils73/2-11, Рига, Латвия
Ieteicams