SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija

Rīgas -6, Ogre, Latvija

Jautāt 26526049

Dziļurbumi, Ģeoloģiskā izpēte, Ūdensapgāde

Ģeoloģija, dziļurbumi, urbšana, inženierģeoloģija, piesārņojuma konstatēšana, ģeotehniskā izpēte, aku urbšana, statiskā zondēšana, projektēšana, karjeru izpēte, augsnes, grunts piesārņojuma konstatēšana. Vides kvalitāte. Ūdens apgāde, naftas produkti. Sanācija, ekoloģija. Ēku pamatu apsekošana. Atradņu izpēte. Hidroģeoloģija. Artēziskie urbumi..
SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija, Rīgas -6, Ogre, Latvija , Dziļurbumi, Ģeoloģiskā izpēte, Ūdensapgāde, When: - Where: SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija Rīgas -6, Ogre, LV

SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija
Rīgas -6, Ogre, Latvija
Ieteicams