rasēšana mērogi

Mēģināt meklēt: rasēšana mērogi

SIA "Latvian Professionals"

mēs satiekamies topošā objekta vietā, un apspriežam iespējamo darba plānu: kas tas būs, celtniecība, pārplānojums, renovācija vai kas cits; projekta mērogs; dizaina īpatnības; klienta vēlmes un iespējas. 2. pēc tam noskaidrojam nākošās svarīgās detaļas: siltumapgāde un ventilācija; ūdensapgāde un kanalizācija; gāzes...
Info
Mēģināt meklēt: rasēšana mērogi
Ieteicams