SIA "MV project"

Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija

Регистрационный №: 40003684876

Спросить 67506844

Сметы, Экспертизы, Обучение

Sastādam kontroltāmes valsts un pašvaldību iepirkumiem dažāda veida būvēm un darbiem, privātuzņēmējiem, veicam tāmju ekspertīzes, gatavojam un uzturam būvdarbu izcenojumu katalogu (BIK) un elektronisko tāmēšanas programmu eBIK, kā arī organizējam tāmēšanas apmācības, izmantojot eBIK. Darbus veic nozares specialisti un inženieri. Tāmes sastādam atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām. .

Посоветуйся с друзьями

Фото работ

Сварка обучение Сварка обучениеЭлектрик обучение Электрик обучениеЭкспертизы в латвии Экспертизы в латвииОбучение на печника Обучение на печника
Сметы Экспертизы Обучение
SIA "MV project", Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija , Сметы, Экспертизы, Обучение, When: - Where: SIA "MV project" Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, LV

SIA "MV project"
Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija